TAKSÄKERHET | Takskottning

TAKSÄKERHET | TAKSKOTTNING

Taksäkerhet innebär att med säkra fallskydd för tak kunna beträda och arbeta på tak med hjälp av fasta taksäkerhetsanordningar. Det är en absolut nödvändighet för arbetsgivare, anställda och fastighetsägare och därmed också för de som projekterar för ny- och ombyggnad.

I branschstandarden för taksäkerhet beskrivs vilka förutsättningar som behövs för säkra tillträdesvägar till tak, säker förflyttning och säkerhet vid fasta arbetsställen på tak. Branschstandarden ger därmed en god uppfattning om vilka taksäkerhetsanordningar som bör monteras på taken, det vill säga, glidskydd för stegar, väggstegar och takstegar, vinds- och takluckor, räcken och skyddsräcken, gångbryggor, infästningar för personligt fallskydd och snörasskydd, med mera för att säkerställa fallskydd på tak. Läs mer om dessa regler hos taksäkerhetskommitens hemsida här.

Vilka krav på takskyddsanordningar som kan ställas på en fastighet utgörs av Boverkets byggregler, BBR 8:24, och dess föregångare. Man kan säga att Boverket gjort en generell riskanalys och därefter föreskrivit vissa anordningar för att minimera riskerna vid takarbete. Byggreglerna förändras över tid men någon retroaktivitet efter 1960 finns ej gällande taksäkerhet. De byggregler som gällde vid fastighetens byggår är de som fortfarande gäller.

En arbetsgivare måste i sitt arbetsmiljöansvar förhålla sig till Arbetsmiljölagen (AML) och Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS). Regleringar i AML och AFS tar ingen hänsyn till en fastighets byggår. Viktiga delar i arbetsmiljöarbetet är det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) och riskanalyser. Vid rätt tillämpning av det arbetsmiljöansvar en arbetsgivare har, framför allt riskanalysen, är slutsatsen ofta att takarbete inte går att utföra tillräckligt säkert och ergonomiskt med de taksäkerhetsanordningar som en fastighet utrustats med i enlighet med BBR för det år då fastigheten byggdes.

Det är inte ens säkert att en fastighet med taksäkerhetsanordningar helt i enlighet med senast gällande BBR har sådana anordningar i tillräcklig omfattning och anpassade för alla behov. Exempelvis har Boverket inte inbegripit snöskottning i sin riskanalys och har därför inte heller anpassat kraven i BBR så att det går att skotta säkert på alla tak. Andra arbeten som inte medtagits i riskanalysen är byte av enstaka tegelpannor och allmänna underhållsinspektioner som behövs enligt BBR 2:2 ”Byggnadsdelar och installationer med kortare livslängd än byggnadens avsedda brukstid bör vara lätt åtkomliga och lätta att byta ut samt även på annat sätt vara lätta att underhålla, driva och kontrollera.

Vi kan även hjälpa er med takskottning. Här har vi utbildad personal som alla har gått “Skotta Säkert” utbildningen.

 

Takskottare i solna, sundbyberg , täby, vallentuna, åkersberga, danderyd, Stockholm

Kontakta oss så berättar vi mer

Kontakta oss gärna via kontaktformuläret nedan så återkopplar vi till er så fort som möjligheten finns. Du kan även ringa eller mejla till oss under kontaktuppgifterna nedan om du har frågor eller funderingar om ditt drömprojekt .

Kontakt

2 + 7 =

Kontakt

Ankdammsgatan 29
171 67 , Solna

Tel: 072-849 05 69

Email: info@strandstadens.se